Jesteś tutaj:

Montibello Smart Touch odżywka 12w1

Nowo?? firmy Montibello – Smart Touch – to inteligentna od?ywka 12 w 1, zapewniaj?ca w?osom kompleksow? piel?gnacj?, pi?kny wygl?d i odpowiadaj?ca na wszystkie potrzeby w?osów.

Ta ekskluzywna i inteligentna technologia stworzona zosta?a do osi?gania wyj?tkowych rezultatów. Wykorzystanie wi?za? peptydowych daje natychmiastow? odbudow? uszkodzonym w?osom.
Zawarte w od?ywce filtry s?oneczne chroni?ce przed promieniowaniem UVA-UVB.  Posiada hydrolizowane proteiny uzyskiwane z ro?lin, które poprawiaj? nawil?enie i wzmacniaj? struktur? w?osa.

Cechy:
- Od?ywia w?osy,
- Intensywnie nawil?a,
- Odbudowuje uszkodzone fragmenty,
- Ochrona koloru przed promieniowaniem UVA-UVB,
- Zwi?ksza delikatno?? w?osów,
- Ochrona termiczna podczas suszenia,
- Zdecydowanie mocniejszy po?ysk,
- Wi?ksza obj?to??,
- Zapobiega puszeniu si? w?osów,
- Zwi?kszenie odporno?ci na ?amliwo??,
- Odbudowa ko?cówek,
- Przywrócenie w?osom m?odego wygl?du.

Sk?adniki aktywne:
Ro?linna kombinacja proteinowa - wyj?tkowa kombinacja zwi?zków o wysokiej i niskiej masie cz?steczkowej, aby poszczególne sk?adniki czynne dzia?a?y na ró?nych poziomach w?osów, nawil?aj?c od wewn?trz, a w tym samym czasie, zapewniaj?c nawil?enie i wzmocnienie kutikuli z zewn?trz.

Polecane artykuły

Najczęściej kupowane w sklepie internetowymŁysienie Wypadanie włosów Zagęszczanie włosów Utrata włosów Łuska włosa Kolory włosów Grube włosy Farbowanie włosów