Jesteś tutaj:

Konkurs filmowy "Zostań Wideofryzjerem"

ZOSTAŃ WIDEOFRYZJEREM Gigantyczny konkurs dla ludzi kreatywnych i dbających o włosy. Konkurs Zostań Wideofryzjerem organizowany przez Klinikę Handsome Men i Ciasteczko25 z Youtube.com odbędzie się na kanale Dbaj o włosy na Facebook’u w dniach 14.02.2011 – 14.03.2011 r.

Do wygrania cała masa ekskluzywnych kosmetyków. Jeśli lubisz się czesać, jesteś osobą kreatywną i masz mnóstwo pomysłów na ciekawe fryzury ten konkurs jest właśnie dla ciebie ! Wystarczy, że nagrasz amatorski kilkuminutowy filmik w formie poradnika fryzjerskiego, dzięki któremu będzie można wykonać samodzielnie fryzurę w domu.

Możesz zaprezentować na swoich włosach bądź modela dowolny zabieg fryzjerski, np. czesanie, upięcia, farbowanie, strzyżenie, prostowanie, kręcenie itp.  Następnie zgłoś film do konkursu załączając go w aplikacji konkursowej na profilu Dbaj o włosy po wcześniejszym jego wgraniu na do serwisu YouTube.com  Ruszyliśmy w Walentynki 14.02.2011 :)

REGULAMIN KONKURSU „Zostań Wideofryzjerem”

§ 1. Organizator konkursu

1.    Organizatorem konkursu jest klinika Handsome Men zwana dalej Organizatorem.
2.    Adres i dane organizatora:
       Klinika Handsome Men
       43-300 Bielsko Biała
       ul. Jaśminowa 25
       NIP – 547-10-01-734
       Regon – 070-524-970
       ul. Jaśminowa 25
       tel. 33-811-24-69

§ 2. Czas trwania konkursu

1.    Konkurs rozpocznie się 14.02.2011 r. i trwać będzie do dnia 14.03.2011 r.
2.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.03.2011 r.

§ 3. Warunki uczestnictwa

1.    Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna.
2.    Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.
3.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zamieszczenie w aplikacji konkursowej filmu w terminie 30 dni od rozpoczęcia promocji.
4.    Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia filmów, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy
       internetowych, czy strony www.facebook.com
6.    Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 4. Zasady konkursu

1.    Do konkursu mogą być zgłaszane tylko filmy wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie
       prawa osobiste i majątkowe,
       a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.
2.    Uczestnik zgłasza film do Konkursu załączając go w aplikacji konkursowej po wcześniejszym jego wgraniu do serwisu YouTube.com
3.    Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu maksymalnie 5 własnych autorskich filmów.
4.    Zgłoszenie filmów do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych filmów na stronach
       internetowych należących bądź współpracujących  z Organizatorem.
5.    Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do Konkursu filmu, bez
       konieczności poinformowania o tym.
6.    Uczestnik ma prawo do wycofania się z konkursu w dowolnym momencie jego trwania.
7.    Uczestnik zobowiązuje się do moderacji komentarzy, które będą publikowane w serwisie YouTube.com. Poprzez moderację rozumiemy:
       - usuwanie wpisów naruszających polskie prawo,
       - usuwanie wpisów które, narażają dobre imię Organizatora

§ 5. Zawartość merytoryczna filmu

1.    Aby wziąć udział w konkursie należy w swoim filmie powiedzieć:
      - konkurs organizowany jest przez klinikę Handsome Men  www.handsomemen.pl oraz Ciasteczko25 - www.youtube.com/ciasteczko25,
      - film został nagrany na potrzeby konkursu, którego rozstrzygnięcie odbędzie się na Facebook’u na profilu Dbaj o włosy.
2.    Film należy nagrać w formie poradnika fryzjerskiego, dzięki któremu będzie można wykonać samodzielnie fryzurę w domu. Uczestnik
       może zaprezentować na swoich bądź modela włosach dowolny zabieg fryzjerski, np. czesanie, upięcia, farbowanie, strzyżenie,
       prostowanie, kręcenie itp.

§ 6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1.    Ocena nadesłanych filmów dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.
2.    Jury biorąc pod uwagę wartość techniczną i artystyczną filmu przyzna nagrody za:
a)     I miejsce - zestaw kosmetyków Goldwell Resoft i Repower zawierające: szampon, odżywka do spłukiwania, odżywka nie do spłukiwania, maska, krem
        stylizacyjny, serum, krem/wosk stylizacyjny, pianka.


b)    II miejsce - zestaw kosmetyków Goldwell Resoft zawierające: szampon, odżywka do spłukiwania, maska, pianka.


c)    III miejsce - zestaw kosmetyków Goldwell Resoft zawierające: szampon, odżywka do spłukiwania, pianka.


d)    miejsca od 4-30 - zestaw kosmetyków Goldwell Dualsenses Color Extra Rich zawierający: szampon, odżywka do spłukiwania, pianka.
 

3.    O wynikach konkursu Organizator poinformuje do 7 dni od daty zakończenia konkursu poprzez umieszczenie wpisu na tablicy profilu
       www.facebook.com/dbajowlosy
4.    Aby otrzymać nagrodę Zwycięzca zobowiązany jest przesłać do Organizatora swoje dane osobowe pocztą email na adres
       konkurs@handsomemen.pl w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
5.    Zamieszczając film w aplikacji konkursowej Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 7. Prawa autorskie

1.    Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa
       pokrewne do filmów, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne
       rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.
2.    Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności
       wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmów na  stronach internetowych oraz inne przypadki publicznego udostępniania filmu.
3.    W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr
       osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

§ 8. Postanowienia końcowe

1.    Uczestnik zobowiązuje się do usunięcia filmu z serwisu www.youtube.com na prośbę Organizatora.
2.    Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, to jest w Bielsku Białej przy ul. Jaśminowej 25 oraz na stronie internetowej Konkursu
       www.handsomemen.pl
3.    Wszelkie pytania i uwagi należy zadawać na tablicy  www.facebook.com/dbajowlosy
4.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.    Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych
        z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
        (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych
       uzasadniających to okoliczności. O dokonanych zmianach Organizator poinformuje Uczestników Konkursu.
 

Polecane artykuły

Najczęściej kupowane w sklepie internetowymŁysienie Wypadanie włosów Cienkie włosy Zagęszczanie włosów Uszkodzenia włosów Cięcie stożkowe Kok ślubny