Jesteś tutaj:

Zdrowy organizm to zdrowe włosy

Zdrowe, l?ni?ce w?osy nie musz? by? tylko marzeniem. Cz?ste wizyty u fryzjera pozbywaj?ce nas wizji d?ugich w?osów to na pewno nie jedyny sposób na zlikwidowanie rozdwojonych ko?cówek. Kosmetyczne preparaty, które mo?na zakupi? w drogeriach poprawiaj? kondycj? pukli, nawil?aj? je, wzmacniaj?, uelastyczniaj?, mog? równie? odrobin? uzupe?nia? ubytki. Nigdy jednak nie odbuduj? („sklej?”) ko?cówki, która jest ju? rozdwojona.

Jednym z realnych sposobów na zdrowe w?osy jest w?a?ciwa dieta. Usuni?cie z codziennego jad?ospisu jedzenia typu fast – food, dostarczenie swojemu organizmowi wi?kszej ilo?ci warzyw i owoców, zrezygnowanie z przes?odzonych jogurtów pitnych czy te? nadmiernej ilo?ci s?odyczy, dobrze wp?ynie nie tylko na kondycj? w?osów, ale tak?e skóry (pozbawi j? niedoskona?o?ci w postaci pryszczy czy te? szaro?ci) i paznokci (wzmocni je i sprawi, ?e przestan? si? ?ama?). ?atwo oczywi?cie powiedzie? – zdrowo si? od?ywiaj, a twój organizm b?dzie w pe?ni zdrowy a ty sama pi?kna i czaruj?ca – trudniej oczywi?cie zrealizowa?.

Diet?, która ma odpowiednio zadba? o nasze (w tym przypadku w?osy) warto uzupe?ni? o sprawdzone mikstury domowej roboty. Jedn? z nich jest koktajl z siemieniem lnianym, czyli lnem zwyczajnym, z którego t?oczy si? bardzo zdrowy olej. Zawarto?? takich sk?adników, jak cynk, kwasy t?uszczowe, witamina E… sprawiaj?, ?e naprawd? warto zdecydowa? si? na jego spo?ywanie, w?osy bowiem bardzo szybko nabieraj? blasku i zdrowego wygl?du, ponadto szybciej rosn?.

Przepis na koktajl z siemieniem lnianym – wzmacnianie w?osów:

- 2 ?y?ki ziarenek siemienia lnianego;
- 250 ml przegotowanej, ch?odnej wody
- jab?ko lub inny owoc na przyk?ad banan, gruszka…
- blender

Ziarenka siemienia zalej 250 ml przegotowanej wody (pami?taj, by wcze?niej j? ostudzi?, powinna by? ch?odna, ewentualnie letnia). Mikstur? odstaw na noc do lodówki (jest to konieczne ze wzgl?du na to, ?e olej lniany przechowywany w jasnym i ciep?ym miejscu dosy? szybko je?czeje). Kolejnego wieczoru, kiedy woda stanie si? odrobin? ?elowa do ca?o?ci dorzu? jab?ko (albo wspomniany wcze?niej inny owoc – banana, gruszk?, mo?e te? by? to na przyk?ad owocowy kisiel), wszystko zmiksuj przy pomocy blendera. Mikstur? pij powoli, tak, by u?atwi? gryzienie dobrze wp?ywaj?ce na trawienie.

Uwaga! W przypadku tego sposobu zachodzi cyjanogeneza. Jednak wed?ug lekarzy i farmaceutów dwie ?y?ki ziaren siemienia lnianego dziennie nie szkodz? organizmowi.

Polecane artykuły

Najczęściej kupowane w sklepie internetowymŁysienie Wypadanie włosów Zagęszczanie włosów Wzrost włosów Łuska włosa Powieki